Voorzitter

Voorzitter

Home » Woordenboek » Voorzitter
8.6

Wat is een voorzitter?

Brief

De voorzitter is iemand in het bestuur van een rechtspersoon. De taak van de voorzitter is om bijvoorbeeld bestuursvergaderingen en het bestuur te leiden. In de statuten kan staan dat de voorzitter een beslissend oordeel kan geven over de uitslag van de stemming over een bestuursbesluit. Meestal heeft de functie ook een extern karakter en vertegenwoordigt dus de organisatie naar buiten. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen.

Bij verenigingen is het verenigingsbestuur verplicht om uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan te wijzen. Tenzij de statuten anders bepalen. Je kunt hiervan dus afwijken door de statuten te wijzigen en een andere taakverdeling in de statuten op te nemen. Ook kan je een combinatie van functies invoeren.

  • Het meervoud van voorzitter is voorzitters

Lees meer over Voorzitter op Wikipedia

.