Verenigingsbestuur

Verenigingsbestuur

Home » Woordenboek » Verenigingsbestuur
8.6

Wat is het verenigingsbestuur?

Het verenigingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de vereniging vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de vereniging in het maatschappelijk leven.

De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten. Voor bijvoorbeeld de koop of verkoop van onroerend goed moet dit nadrukkelijk in de statuten zijn opgenomen als bevoegdheid. Een belangrijke taak is de financiële huishouding van de vereniging en het opstellen van de jaarrekening of het bestuursverslag.

Het bestuur bestaat meestal uit minimaal drie personen. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze twee laatste functies kunnen worden samengevoegd in één persoon.

Het bestuur van een vereniging is benoemd en gekozen door de leden. Dat doen de leden op een Algemene Vergadering. Het stemmen kan ook elektronisch of via email.

De looptijd van hun bestuursfuncties is opgenomen in de statuten.

  • Het meervoud van verenigingsbestuur is verenigingsbesturen