Secretaris

Secretaris

Home » Woordenboek » Secretaris
8.6

Wat is een secretaris?

De secretaris is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de secretaris is in het algemeen om bestuursaangelegenheden vast te leggen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen.

Let op: het is niet wettelijk verplicht dat de secretaris moet notuleren bij bestuursvergaderingen. Een functie in de statuten zegt niets over de taak in het bestuur, behalve als die persoon ook als bestuurder is benoemd.

Bij verenigingen is het verenigingsbestuur verplicht om uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan te wijzen, tenzij de statuten anders bepalen anders bepalen. Je kunt hiervan dus afwijken door de statuten te wijzigen en een andere taakverdeling in de statuten op te nemen. Je kan ook een combinatie van functies opnemen in de statuten.

  • Het meervoud van secretaris is secretarissen

Lees meer over Secretaris op Wikipedia