Penningmeester

Penningmeester

Home » Woordenboek » Penningmeester
8.6

Wat is een penningmeester?

De penningmeester is iemand die een functie heeft in een rechtspersoon, vaak in het bestuur van die rechtspersoon. De taak van de penningmeester om de financiën van de organisatie te regelen. In de statuten kan je de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verder vastleggen.
Let op: Een functie in de statuten zegt niets over de taak in het bestuur, behalve als die persoon ook als bestuurder is benoemd.

Bij verenigingen is het verenigingsbestuur verplicht om uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan te wijzen, tenzij de statuten anders bepalen. Je kunt hiervan dus afwijken door de statuten te wijzigen en een andere taakverdeling in de statuten op te nemen.

  • Het meervoud van penningmeester is penningmeesters

Lees meer over Penningmeester op Wikipedia