Bestuursverslag

Bestuursverslag

Home » Woordenboek » Bestuursverslag
8.6

Wat is het bestuursverslag?

Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar. Die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers.

Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn ook niet financiële jaarverslagen zoals sociale jaarverslagen of milieujaarverslagen. Die geven de impact weer van de organisatie op werknemers alsook het milieu.
Na het vaststellen van het bestuursverslag, vooral de jaarrekening, ontvangt het bestuur zogeheten decharge.

  • Het meervoud van bestuursverslag is bestuursverslagen