Betekenis Bestuursverslag

Een bestuursverslag bevat minimaal de financiële verantwoording over het afgelopen boekjaar, die vind je terug in de jaarrekening. In het eventuele bestuursverslag vind je de toelichtingen op de cijfers.
Een bestuursverslag kan ook een inhoudelijke paragraaf hebben. Daarin legt het bestuur van de rechtspersoon verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar. Er zijn ook niet financiële jaarverslagen zoals socialejaarverslagen of milieujaarverslagen. Die geven de impact weer van de organisatie op werknemers respectievelijk het milieu.
Het bestuursverslag, vooral de jaarrekening wordt vastgesteld. Daarna ontvangt het bestuur zogeheten decharge.

  -   Meervoud van Bestuursverslag: bestuursverslagen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op