Decharge

Decharge

Home » Woordenboek » Decharge
8.6

Wat is een decharge?

De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de aandeelhouders bestuurders ontslaan van aansprakelijkheid. Hiermee keuren zij het financieel beleid  in de vorm van de jaarrekening van het bestuur goed.
Dit gebeurt in de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging.

Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de aandeelhouders en de rechtspersoon niet mogelijk het bestuur aansprakelijk te stellen. Anderen kunnen het bestuur alsnog aansprakelijk stellen.

In de statuten kun je een regeling opnemen voor het verlenen van decharge.

  • Het meervoud van decharge is Decharges

Lees meer over Decharge op Wikipedia