Decharge

Decharge

Home » Woordenboek » Decharge
8.5

Betekenis Decharge

De decharge is het jaarlijkse besluit waarbij de bestuurders worden ontslagen van aansprakelijkheid. Hiermee wordt het financieel beleid (de jaarrekening) van het bestuur goedgekeurd.
Het besluit wordt genomen door de aandeelhoudersvergadering of de Algemene Vergadering. Decharge is mogelijk bij de BV, NV, stichting, vereniging.

Na het nemen van een dechargebesluit is het voor de aandeelhouders en de rechtspersoon niet mogelijk het bestuur aansprakelijk te stellen. Anderen kunnen het bestuur alsnog aansprakelijk stellen.

In de statuten kan een regeling worden opgenomen voor het verlenen van decharge.

Lees meer over de decharge op Wikipedia.

  -   Meervoud van Decharge: Decharges