Aandeelhoudersbesluit

Aandeelhoudersbesluit

Home » Woordenboek » Aandeelhoudersbesluit
8.4

Betekenis Aandeelhoudersbesluit

Een geldig aandeelhoudersbesluit is een besluit van de aandeelhouders dat is genomen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt men in de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhoudersbesluiten kunnen ook schriftelijk worden genomen als de statuten daarin voorzien.

Er is minimaal eens per jaar een aandeelhoudersbesluit nodig om de jaarstukken vast te stellen op de jaarvergadering en te bepalen wat er met de winst of het verlies moet gebeuren (winstbestemming en dividend).
Van een aandeelhoudersbesluit worden notulen gemaakt om vast te leggen welk besluit genomen is.

logo overeenkomsten.nl

Modellen van notulen kun je vinden op www.overeenkomsten.nl. Het is van groot belang dat de notulen van een aandeelhoudersvergadering belangrijke formele onderwerpen bevat. Die vind je terug in een dergelijk modelbesluit.

  -   Het meervoud van Aandeelhoudersbesluit is aandeelhoudersbesluiten