Aandeelhoudersbesluit

Aandeelhoudersbesluit

Home » Woordenboek » Aandeelhoudersbesluit
8.6

Wat is het aandeelhoudersbesluit?

Rechter vonnis

Het aandeelhoudersbesluit is het besluit dat de aandeelhouders in een BV of NV hebben genomen. Een geldig besluit is een besluit van de aandeelhouders dat is genomen in overeenstemming met de wet en de statuten van de vennootschap. Een dergelijk besluit neemt men in de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhoudersbesluiten kun je ook schriftelijk nemen als de statuten daarin voorzien.

Er is minimaal eens per jaar een aandeelhoudersbesluit nodig om de jaarstukken vast te stellen. Dat doe je op de jaarvergadering om te bepalen wat er met de winst of het verlies moet gebeuren (winstbestemming en dividend).
Van een dergelijk besluit worden notulen gemaakt om vast te leggen welk besluit genomen is.

  • Het meervoud van aandeelhoudersbesluit is aandeelhoudersbesluiten