Notulen

Notulen

Home » Woordenboek » Notulen
8.6

Wat is een notulen?

De notulen zijn de aantekeningen of een verslag van een vergadering van een orgaan van een rechtspersoon, bijvoorbeeld van een aandeelhoudersvergadering, algemene vergadering of bestuursvergadering. In de notulen staat beschreven wat is besproken en besloten tijdens de vergadering. Het is meestal geen letterlijk of gedetailleerd verslag. Het is niet wettelijk verplicht om te notuleren bij vergaderingen.

  • Het meervoud van notulen is notulen

Lees meer over Notulen op Wikipedia