Betekenis Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergadering of zoals de formele benaming is: Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op deze vergadering nemen de houders van aandelen in een rechtspersoon besluiten. Minimaal eenmaal per jaar is er een jaarvergadering, waarop de jaarstukken moeten worden vastgesteld.
De vergadering hoeft niet altijd in fysieke vorm plaats te vinden. Er kan ook schriftelijk een besluit worden genomen. Zeker bij een BV is dat meestal het geval.

Lees meer over de aandeelhoudersvergadering op Wikipedia.

  -   Meervoud van Aandeelhoudersvergadering: aandeelhoudersvergaderingen
  -   Afkorting van Aandeelhoudersvergadering: AVA

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op