Betekenis Orgaan (rechtspersonen)

Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben.

Verplichte organen

Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn:

Meer of minder organen

Let op: je kunt niet meer of andere organen instellen dan de wet toelaat. Je mag bijvoorbeeld bij een stichting geen ledenvergadering instellen, omdat stichtingen een ledenverbod hebben. Je kunt bijvoorbeeld wel steeds een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen instellen.

  -   Meervoud van Orgaan (rechtspersonen): organen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op