Orgaan (rechtspersonen)

Orgaan (rechtspersonen)

Home » Woordenboek » Orgaan (rechtspersonen)
8.6

Wat is het orgaan (rechtspersonen)?

Recht of Wet

Het orgaan is een instantie binnen een rechtspersoon met rechten en plichten. Ook wel vennootschapsorgaan. Het is voor een rechtspersoon om te functioneren nodig dat hij bepaalde organen heeft. Als je bij de notaris een rechtspersoon opricht, moet die rechtspersoon verplicht bepaalde organen hebben.

Verplichte organen

Het verschilt per soort rechtspersoon welke organen verplicht zijn:

Meer of minder organen

Let op: je kunt niet meer of andere organen instellen dan de wet toelaat. Je mag bijvoorbeeld bij een stichting geen ledenvergadering instellen, omdat stichtingen een ledenverbod hebben. Je kunt bijvoorbeeld wel steeds een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen instellen.

  • Het meervoud van orgaan (rechtspersonen) is organen