Betekenis Oprichtingsakte

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. BV’s, NV’s, stichtingen en sommige verenigingen moeten bij notariële akte worden opgericht. Zonder oprichtingsakte bestaat de rechtspersoon niet voor de wet. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. Die statuten en de oprichtingsakte worden door de software van de site gemaakt.
Daarnaast bevat de oprichtingsakte de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. De wet noemt de oprichtingsakte een akte van oprichting.

Lees meer over de oprichtingsakte op Wikipedia.

  -   Meervoud van Oprichtingsakte: oprichtingsaktes

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op