Betekenis Raad van Commissarissen (RvC)

De Raad van Commissarissen (RvC) is een orgaan van een rechtspersoon bij een coöperatie, Naamloze of Besloten Vennootschap. Een lid van de RvC heet een commissaris. Soms is een RvC verplicht.

De RvC houdt toezicht op en adviseert van het bestuur. In de statuten kan worden opgenomen dat er een RvC is. Bij verengingen en stichtingen wordt de RvC een Raad van Toezicht genoemd.

Bevoegdheden van de RvC kunnen in de statuten worden vastgelegd. De RvC benoemt de bestuurder van de organisatie en is formeel ook zijn/haar werkgever. Andere taken zjn bijvoorbeeld een goedkeuringsrecht voor belangrijke besluiten van het bestuur. Een alternatief voor een RvC is het instellen van een dagelijks bestuur dat wordt gecontroleerd door het algemeen bestuur. In dat geval is geen apart toezichthoudend orgaan, maar zitten de toezichthouders in één orgaan (het bestuur).

  -   Meervoud van Raad van Commissarissen (RvC): Raden van Commissarissen
  -   Afkorting van Raad van Commissarissen (RvC): RvC

Lees meer over Raad van Commissarissen (RvC) op Wikipedia

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Richt nu een BV op
Richt nu een coöperatie op
Richt nu een stichting op
Richt nu een vereniging op