Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

Home » Woordenboek » Dagelijks bestuur
8.5

Wat is het dagelijks bestuur?

Rechter vonnis

Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurders van een rechtspersoon die belast zijn met de dagelijkse leiding. Dit bestuur maakt deel uit van een bestuursmodel waarbij de bestuurders zijn verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur. Dit wordt vaak gebruikt door verenigingen. Het is ook gebruikelijk in organisaties waar het besturen een intensieve tijdsbesteding vraagt.

De taak- en bevoegdhedenverdeling tussen een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur kan je in de statuten opnemen. Je kan het ook regelen in een huishoudelijk reglement. Zonder statutaire regeling geldt de regel van collectief bestuur en dus geen taakverdeling. Het algemeen bestuur bestuurt dan meer op afstand en houdt (meestal) toezicht op het dagelijkse bestuur. Dit bestuursmodel is een alternatief voor een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, waarbij er een apart toezichthoudend orgaan is ingesteld.

  • Het meervoud van dagelijks bestuur is Dagelijkse besturen
  • De afkorting van dagelijks bestuur is DB

Lees meer over Dagelijks bestuur op Wikipedia

.