Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Home » Woordenboek » Huishoudelijk reglement
8.3

Betekenis Huishoudelijk reglement

Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen zijn dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend.
In het huishoudelijk reglement kun je allerhande aanvullingen maken op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, vergaderschema vaststellen of in detail de bestuursfunctie beschrijven. Het voordeel is dat dit document niet door de notaris is vastgesteld. Ook de wijzigingen hoeven dus niet langs de notaris. logo overeenkomsten.nl
Een goed model van een huishoudelijk reglement voor een stichting en een huishoudelijk reglement voor een vereniging en zelfs een specifiek huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging koop je via DoeHetZelfNotaris.
Het verschil met de statuten hebben we een keer beantwoord bij Vraag de Notaris.

  -   Meervoud van Huishoudelijk reglement: huishoudelijke reglementen

Heeft onze uitleg je verder geholpen?