Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Home » Woordenboek » Huishoudelijk reglement
8.6

Wat is het huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement regelt de interne organisatie en werkwijze van een rechtspersoon in aanvulling op de statuten. Als er per ongeluk tegenstrijdige bepalingen in staan dan zijn de statuten van een hogere orde en dus leidend.

Brief

In het huishoudelijk reglement staan allerhande aanvullingen op de statuten. Je kunt bijvoorbeeld commissies in het leven roepen, een vergaderschema vaststellen of in detail de bestuursfunctie beschrijven. Het voordeel is dat dit document niet door de notaris is vastgesteld. Ook de wijzigingen hoeven dus niet langs de notaris.

Een goed model van een huishoudelijk reglement voor een stichting en een huishoudelijk reglement voor een vereniging en zelfs een specifiek huishoudelijk reglement voor een personeelsvereniging koop je via DoeHetZelfNotaris.

Wat het verschil is tussen een huishoudelijk reglement en de statuten hebben we een keer beantwoord bij Vraag de Notaris.

  • Het meervoud van huishoudelijk reglement is huishoudelijke reglementen

Lees meer over Huishoudelijk reglement op Wikipedia

.