Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Home » Woordenboek » Raad van Toezicht
8.6

Wat is een Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht (RvT) is een orgaan van een vereniging of stichting. De RvT houdt toezicht op het beleid en de gang van zaken van het bestuur. Daarnaast heeft de RvT een adviserende rol. Soms is een RvT verplicht.

Een RvT kan je via de statuten instellen. De bevoegdheden van de RvT worden in de statuten vastgelegd. Bijvoorbeeld dat de RvT de bevoegdheid heeft om het bestuur te benoemen, schorsen en te ontslaan.

Als je kiest voor een RvT is het belangrijk om de bevoegdheden en omschrijving van de taken duidelijk in de statuten op te nemen. Voor verenigingen en stichtingen bestaat er namelijk geen algemene wettelijke regeling.

Het toezichthoudend orgaan bij coöperaties, naamloze en besloten vennootschappen heet de Raad van Commissarissen.

  • Het meervoud van Raad van Toezicht is Raden van Toezicht
  • De afkorting van Raad van Toezicht is RvT

Lees meer over Raad van Toezicht op Wikipedia

.