Bestuursbesluit

Bestuursbesluit

Home » Woordenboek » Bestuursbesluit
8.5

Wat is het bestuursbesluit?

Het bestuursbesluit is een besluit van het bestuur. In de statuten van de rechtspersoon staat omschreven hoe het bestuur zo’n besluit moet nemen. Met het bestuursbesluit verbindt de organisatie zich aan een handeling of beleid.

Brief

Bestuursbesluiten hebben in beginsel interne werking en zijn vormvrij. Tenzij in de statuten anders is bepaald. Lees dus altijd eerst goed de statuten na.

Het bestuursbesluit is vernietigbaar in de volgende gevallen:

  • als het besluit niet volgens de wet of statuten tot stand is gekomen;
  • als het besluit in strijd is met een reglement van de rechtspersoon;
  • of als het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

Het besluit is nietig als de inhoud in strijd is met de wet of de statuten.

  • Het meervoud van bestuursbesluit is bestuursbesluiten