Kan ik alles regelen in een testament?

Kan ik alles regelen in een testament?

Home ยป Kan ik alles regelen in een testament?
8.6
Kan ik alles regelen in een testament?

Het uitgangspunt is dat je alles zelf kan bepalen in een testament. Dat noem je testeervrijheid. Er zijn wel grenzen, de wet bepaalt dat je niet alles kan regelen. Je kan bijvoorbeeld niet je kinderen helemaal onterven.

Wat kan ik in een testament opnemen?

alles regelen in een testament

Kan ik alles regelen in een testament dat ik kan bedenken? Is dus juridisch gesproken de testeervrijheid onbeperkt? De testeervrijheid is de vrijheid om de inhoud van jouw testament zelf te bepalen. Door die vrijheid mag je dus zelf kiezen wat en aan wie jij nalaat. De testeervrijheid is echter niet onbeperkt. De wet stelt namelijk wel beperkingen.

Wettelijke beperkingen aan inhoud testament

De inhoud van jouw testament mag niet in strijd zijn met dwingend recht. Dat zijn regels waarvan je niet mag afwijken en dwingend (dus altijd) van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de legitieme portie. Je kan jouw kind(eren) wel onterven, maar het recht op de legitieme portie kan je niet in jouw testament ontzeggen.

Een onmogelijk te vervullen voorwaarde is ook ongeldig. Daarnaast bepaalt de wet dat je soms niet aan een bepaalde persoon mag nalaten. Bijvoorbeeld bepaalde ziekenverzorgers en de persoon die op het tijdstip van het maken van het testament jouw voogd is.

Daarnaast mag een testament niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Het benoemen van een criminele organisatie als erfgenaam is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Vorm van testament

Ook voor de vorm van een testament gelden wettelijke eisen. Zo moet in Nederland een testament verplicht via de notaris in een authentieke akte worden opgemaakt. Een mondeling testament is dan ook niet geldig. De notaris zal bij het maken van het testament nagaan of alles past binnen de testeervrijheid en of je geen bepalingen opneemt die in strijd zijn met dwingend recht. Op dit laatste zijn enkele uitzonderingen mogelijk zoals een krijgsmantestament, of een noodtestament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament