Wat is een noodtestament?

Wat is een noodtestament?

Home ยป Wat is een noodtestament?
8.6
Wat is een noodtestament?

Een noodtestament is een testament dat je maakt in omstandigheden dat je niet naar een notaris kan. In aanwezigheid van twee getuigen kan je dan een testament opstellen. Denk aan oorlog, rampen of brand. Je moet het testament, als dat nog kan, later omzetten in een echt testament.

Noodtestament

Soms is het niet mogelijk of verboden om bij de notaris een officieel testament te laten maken. Denk bijvoorbeeld aan tijden van oorlog, rampen, crises of andere buitengewone omstandigheden. Je kan in die gevallen in aanwezigheid van bijvoorbeeld een burgemeester, wethouder, brandweerofficier of advocaat alsnog een geldig testament, een noodtestament maken. Bij het verlijden van dat testament moeten dan wel twee (meerderjarige) getuigen aanwezig zijn. De akte moet ook zijn ondertekend door degene voor wie het testament gemaakt is en de functionaris die de akte doet verlijden.

Voorwaarden noodtestament

noodtestament

Daarnaast kan je in noodgevallen ook zelfstandig een testament maken in aanwezigheid van twee getuigen. Die onderhandse akte moet je dan afgeven aan een functionaris die de akte kon verlijden (bijvoorbeeld een burgemeester of advocaat).

Het noodtestament moet dan zo snel mogelijk worden verstuurd naar het Centraal Testamentenregister (CTR).

Het noodtestament is vernietigbaar als er zes maanden zijn verstreken nadat je een normaal testament kon maken bij de notaris.

Militairen en anderen die tot de krijgsmacht behoren kunnen een krijgsmantestament maken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament