Wat is de besparing erfbelasting bij tweetrapsmaking?

Wat is de besparing erfbelasting bij tweetrapsmaking?

Home ยป Wat is de besparing erfbelasting bij tweetrapsmaking?
8.5
Wat is het mogelijke belastingvoordeel bij een tweetrapstestament?

Bij een tweetrapsmaking zijn jouw kinderen bij overlijden geen erfgenaam. Zij betalen dan geen erfbelasting. Als de langstlevende komt te overlijden worden zij erfgenaam in twee nalatenschappen tegelijk.

erfbelasting tweetrapsmaking

Erfenis verdelen

Er wordt in beginsel altijd bij het eerste overlijden binnen een huwelijk, dan wel een geregistreerd partnerschap, erfbelasting geheven. Als er kinderen zijn, dan moeten ook over hun erfdeel erfbelasting worden betaald. Dit terwijl de kinderen het erfdeel niet in handen krijgen. Dat blijft bij de langstlevende ouder. De kinderen krijgen een vordering op de langstlevende. Dit kan een probleem opleveren als er geen liquide middelen aanwezig zijn om de erfbelasting te betalen.

Besparing erfbelasting bij tweetrapsmaking

In sommige gevallen kan dit door een tweetrapstestament voorkomen worden.

Als een tweetrapstestament is gemaakt zijn de kinderen bij het eerste overlijden geen erfgenaam. Zij erven pas van hun eerst overleden ouder op het moment dat de tweede ouder overlijdt. De kinderen zijn dan dus erfgenaam in twee nalatenschappen tegelijk op het moment van het overlijden van de langstlevende.

Een tweetrapsmaking levert bij de ontvanger ook een administratieve last op. Die moet de stand van het erfdeel bijhouden.

Het opstellen van een tweetrapsmaking is niet in alle gevallen voordelig. Gelet op de complexiteit en de fiscale aspecten moet je altijd advies inwinnen voordat je een constructie als een tweetrapsmaking opzet. Daarom is het ook niet mogelijk om een tweetrapsbepaling op te nemen in een DoeHetZelfNotaris-testament.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament