Wanneer gaat erfenis naar de Staat?

Wanneer gaat erfenis naar de Staat?

Home » Wanneer gaat erfenis naar de Staat?
8.6
Wanneer gaat een erfenis of banktegoed naar de staat of overheid?

Als na een erfgenamenonderzoek blijkt dat er geen erfgenamen (bekend) zijn of willen erven, is er sprake van een onbeheerde nalatenschap.

Rijksvastgoedbedrijf

Nadat de onbeheerde nalatenschap is gemeld bij het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid, gaat het Rijksvastgoedbedrijf van de overheid onderzoeken of zij de nalatenschap kan afwikkelen. Een banktegoed of positief saldo op een bankrekening van de overleden erflater behoort ook tot de nalatenschap. Het Rijksvastgoedbedrijf zet de erfenis om in geld en stort het vervolgens in de consignatiekas van het Ministerie van Financiën.

Je kunt zoeken of er een onbeheerde erfenis staat van een familielid.

Wanneer naar de staat?

Uiteraard kun je in jouw testament de Nederlandse Staat als erfgenaam aanwijzen, waardoor een deel van jouw erfenis naar de Staat gaat.

In andere gevallen komt als er tot de zesde graad geen bloedverwanten (en dus wettelijk erfgenamen) zijn, de erfenis toe aan de Nederlandse Staat. Dat geldt ook als er geen erfgenamen bekend zijn.

Let wel op: de erfenis komt niet meteen toe aan de Staat als deze in de consignatiekas wordt gestort. Rechthebbenden kunnen namelijk daarna nog binnen 20 jaar aanspraak maken op de erfenis. Daarna is het recht om aanspraak te maken op de nalatenschap verjaard. Dat geldt ook voor onbeheerde banktegoeden van de erflater. Via een formulier van het Rijksvastgoedbedrijf kun je nagaan of je mogelijk recht hebt op een uitkering uit de consignatiekas. Na 20 jaar hoeft het Rijksvastgoedbedrijf dus niet meer aan jou uit te keren.

erfenis naar de staat

Slapende banktegoeden

Je kunt eerder actie ondernemen door na te gaan of de erflater nog een bankrekening had. Dan kan je via slapendetegoeden.nl in één keer navraag doen bij de grootste en bekendste Nederlandse banken. Als de bank niet meer bestaat, neem dan contact op met De Nederlandse Bank om te kijken welke bank daarvoor in de plaats is gekomen als rechtsopvolger.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis