Consignatiekas

Consignatiekas

Home » Woordenboek » Consignatiekas
8.6

Wat is een consignatiekas?

geld

In de consignatiekas zit geld dat het ministerie van Financiën in bewaring heeft gekregen. Het gaat meestal om geld waarvan onduidelijk is wie er recht op heeft. Het kan ook geld zijn dat degene die er recht op heeft niet wil aannemen.

Het geld komt bijvoorbeeld uit faillissement, schuldsanering, erfenis, onteigeningsprocedures of uitgekochte minderheidsaandelen. Het geld blijft daar voor minimaal 20 jaar in bewaring.

Voorbeeld: een notaris komt tot de conclusie dat er geen erfgenamen zijn. De erfenis gaat nu naar de consignatiekas van het ministerie van Financiën. Wie vervolgens recht heeft op dat geld (de rechthebbende) kan het geld zelf opvragen.

Zie ook: Zoeken naar erfenis onbekend familielid.

De consignatiekas is gebaseerd op de Wet op de consignatie van gelden.

  • Het meervoud van consignatiekas is consignatiekassen

Lees meer over Consignatiekas op Wikipedia

.