Zoeken naar erfenis onbekend familielid

Zoeken naar erfenis onbekend familielid

Home » Zoeken naar erfenis onbekend familielid
8.6
Hoe vind ik de erfenis van een onbekend familielid?

Je kan in een databank opzoeken of er nog een erfenis op je te wachten staat. Dat bestand heet de consignatiekas. Zo kan je gratis uitzoeken of er nog ergens een erfenis op je staat te wachten.

Erfenissen waar de erfgenaam onbekend is

Het komt ook in Nederland voor. Erfenissen waarbij geen erfgenaam te vinden is. Dat zijn er honderden per jaar. Er is een databank met alle erfenissen waar geen erfgenaam kon worden gevonden. Je hebt de mogelijkheid om te zoeken naar erfenissen waar geen erfgenamen bekend waren.

Dat is de serieuze variant op de mails met zogenaamde erfenissen van miljoenen. Een onbekende oom die bij een helicopterongeluk is overleden. De Amerikaanse notaris heeft gelukkig jou nog gevonden. Helaas altijd nep.

Erfenis opsporen

erfgenaam onbekend

Deze niet opgeëiste erfenissen zijn gratis terug te vinden in de consignatiekas. Als je wilt weten of je recht hebt op een uitkering uit de consignatiekas dan kan je gebruikmaken van het zoekformulier van de consignatiekas. Hier vul je jouw naam in, of de naam van een familielid, om te zien of er geld in de consignatiekas zit. Als die naam voorkomt in de database moet je nog kunnen aantonen dat je recht hebt op de uitkering. Je moet aantonen dat jij de onbekende erfgenaam bent. Als dat lukt kan je een claim indienen.

De precieze bedragen die in de consignatiekas zitten worden niet meer bekend gemaakt. Dit komt door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is om de privacy van rechthebbenden te beschermen. Je krijgt wel een indicatie van het bedrag te zien, namelijk: “minder dan €50,-“, “€50,- tot en met €200,-” of “meer dan €200,-“.

RTL op zoek naar onbekende erfgenaam

RTL heeft een TV programma waarin Ruben Nicolaï op zoek gaat naar onbekende erfgenamen. Het programma De Erfgenaam is uitgezonden in het najaar van 2020. In 2022 is het tweede seizoen uitgezonden. Je kan zien op welke manier je erfgenamen op kan sporen. In het programma werkt hij samen met Klaas Zondervan, die gespecialiseerd is in dergelijk onderzoek.

Erfenis naar de Staat

Als er geen erfgenamen bekend zijn, dan gaat de erfenis uiteindelijk naar de Staat (verkrijging door de Staat). De erfenissen worden beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf.
Dus gelijk maar even zoeken naar openstaande erfenissen.

Wil jij voorkomen dat jouw erfenis in de consignatiekas terechtkomt? Maak dan een testament. In een testament kan je zelf bepalen waar jouw vermogen naartoe gaat.

Niet geclaimde banktegoeden

Er zijn een hoop rekeningen met (spaar)geld waar de bank de rekeninghouder niet meer kan achterhalen. Dit kan zijn door een verhuizing, overlijden of een andere oorzaak. De Consumentenbond schat dat het gaat om ongeveer 400 tot 600 miljoen dat op deze bankrekeningen staat. Dit noem je slapende banktegoeden.

Als je een vermoeden hebt dat er een slapend banktegoed is dat aan jou toebehoort kan je een verzoek indienen bij de Nederlandse Vereniging van Banken. Zij zetten jouw verzoek door naar de aangesloten banken.

Niet geclaimde polissen

Je kan ook uitzoeken of een overledene een levensverzekering had afgesloten. Nabestaanden kunnen bij het Verbond van Verzekeraars een aanvraag indienen. Zij sturen dit verzoek door aan de deelnemende levensverzekeraars. Als een verzekering is gevonden ontvang je hier bericht over. Op deze site kan je uitzoeken of er een polis op naam van de overledene stond. De voorwaarden voor de aanvraag vind je ook op de site.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis