Wet op de consignatie van gelden

Wet op de consignatie van gelden

Home » Woordenboek » Wet op de consignatie van gelden
8.6

Wat is een Wet op de consignatie van gelden?

geld

De Wet op de consignatie van gelden bepaalt dat er een consignatiekas is waarin geld kan worden opgenomen. Dit geld staat ter beschikking van degene die kan aantonen dat hij of zij daar recht op heeft.

Het ministerie van Financiën, het Rijksvastgoedbedrijf, is hier verantwoordelijk voor. Het ministerie heeft echter geen actieve rol in het achterhalen van rechthebbenden en bewijsstukken.

    De formele regeling staat op wetten.nl.