Afspraken maken over testament?

Afspraken maken over testament?

Home ยป Afspraken maken over testament?
8.6
Mag ik met mijn partner afspraken maken over zijn of haar testament en andersom?

Het heeft geen zin om afspraken te maken over een testament. Deze afspraken zijn namelijk nietig. Alleen wat er daadwerkelijk in een testament is opgenomen, is geldig.

Samen afspraken maken over testament

Testament met zegel

In sommige gevallen is er behoefte aan zekerheid over de inhoud van een testament dat jij of jouw partner nog moet opmaken. Het komt ook voor dat kinderen invloed willen op de inhoud van jouw testament. Bijvoorbeeld de wens is om alvast zaken over het gezamenlijke vermogen of eigen woning vast te leggen. Zijn die afspraken geldig?

Nietige afspraken

Het uitgangspunt is dat afspraken die je maakt over de inhoud van een testament nietig zijn. Dat betekent dat die afspraken niet bestaan voor de wet. Je kunt er dus geen rechten aan ontlenen. Met andere woorden zijn de bepalingen niet tot stand gekomen. Het is daarom zinloos om samen afspraken te maken over de inhoud van een nog te maken testament. Het testament moet de daadwerkelijke wil van de testateur bevatten. Het is namelijk een uiterste wilsbeschikking.

Altijd herroepen

Je kan bovendien ook altijd jouw testament herroepen. Stel je hebt de inhoud vastgesteld in overleg met je partner. Als die partner overlijdt, kan jij jouw testament aanpassen naar je eigen wens. Er is dus geen enkele mogelijkheid om jou dit te verbieden, ook niet een contract met je partner.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament