Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?

Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?

Home ยป Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden?
8.6
Gaan huwelijkse voorwaarden voor op een testament?

Huwelijkse voorwaarden en een testament zijn twee verschillende documenten. In de huwelijkse voorwaarden staat wat jouw vermogen is, in het testament staat aan wie je het vermogen nalaat.

Verhouding huwelijkse voorwaarden en testament na overlijden

verhouding

Stel je bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden en je hebt ook allebei een testament. Wat gaat er dan voor bij het overlijden? Wat als de documenten elkaar tegenspreken? Huwelijkse voorwaarden en testamenten regelen allebei iets over jouw bezittingen, maar hebben allebei betrekking op andere aspecten daarvan.

Zo bepalen huwelijkse voorwaarden wat er tot jouw vermogen (en daarmee dus jouw nalatenschap) behoort en wat tot het vermogen van jouw echtgenoot behoort. Het gescheiden vermogen is van jou en dat kan je nalaten met of zonder testament.

In je testament heb je bepaald wie wat van jouw vermogen bij jouw overlijden krijgt. Samen bepalen huwelijkse voorwaarden en je testament dus wat je kunt nalaten en aan wie je dat doet.

De juiste volgorde

Bij jouw overlijden zal dus eerst via de huwelijkse voorwaarden worden vastgesteld wat jouw vermogen is. Vervolgens zal voor de vraag wie jouw vermogen erft naar het testament worden gekeken. Ook bij de afwikkeling van een echtscheiding zal eerst worden gekeken naar jullie huwelijkse voorwaarden.

Tip

Het kan in het zicht van een aanstaand overlijden verstandig zijn om je huwelijkse voorwaarden op te heffen. Daarmee kan je mogelijk fors besparen op de erfbelasting.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament