Verschil testament en verklaring van erfrecht?

Verschil testament en verklaring van erfrecht?

Home ยป Verschil testament en verklaring van erfrecht?
8.6
Wat is het verschil tussen een testament en een verklaring van erfrecht?

Een testament heb je opgesteld voor je overlijden. Het bevat jouw wensen wie er erfgenaam gaan zijn. De verklaring van erfrecht maakt de notaris dan na jouw overlijden. Daarin staat wie de erfgenamen zijn, zodat zij hun erfenis ook daadwerkelijk ontvangen. De verklaring is dus de uitleg achteraf van het testament. Deze verklaring wordt opgevraagd door de erfgenamen. Dat is het verschil.

Verschil testament en verklaring van erfrecht?

Er kan verwarring bestaan tussen een testament en een verklaring van erfrecht.
In een testament verklaar je eigenlijk wie jouw erfgenamen zijn. Daarmee lijkt het een soort verklaring te zijn van wie erfrecht (recht op jouw erfenis) heeft. Toch zijn dit twee heel verschillende documenten. De verklaring van erfrecht is niet een soort lichte vorm van een testament.

Verschillen testament en verklaring van erfrecht

In de verklaring van erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn, nadat de erflater is overleden. Dat zijn de wettelijke erfgenamen als de overleden erflater geen testament had opgesteld of de personen die in het testament zijn genoemd als erfgenamen. Deze verklaring wordt aangevraagd door de erfgenamen. De notaris zet dan in de verklaring wie (op basis van het testament) erfgenamen zijn.

Het testament gaat daaraan vooraf. De erflater legt tijdens zijn leven in zijn of haar testament vast wie zijn of haar erfgenamen zijn.

Verklaring van erfrecht en verklaring van executule

Ook kan er verwarring ontstaan tussen een verklaring van erfrecht en verklaring van executele. Zie daarvoor deze vraag.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament