Verklaring van executele

Verklaring van executele

Home » Woordenboek » Verklaring van executele
8.6

Wat is een verklaring van executele?

Ondertekenen

Een verklaring van executele is een verklaring van de notaris. De notaris kan deze verklaring opstellen als er een executeur is. De notaris doet hiervoor een onderzoek. Hiervoor kijkt de notaris in het testament of in de executeursbenoeming. Daarin staat wie de executeur is en welke bevoegdheden hij/zij heeft. De notaris legt dit in de verklaring van executele vast. Dit is dus een soort bevestiging van de notaris.

De executeur vraagt deze verklaring aan, nadat hij de benoeming heeft aanvaard. Met deze verklaring kan de executeur bewijzen dat hij bevoegd is om de erfenis af te handelen Zo krijgt de executeur de bevoegdheid om over de erfenis te beschikken.

  • Het meervoud van verklaring van executele is verklaringen van executele

De formele regeling hiervoor vind je in artikel 4:188 lid 1 sub d Burgerlijk Wetboek.