Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van executele

Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van executele

Home ยป Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van executele
8.6
Wat is het verschil tussen een verklaring van erfrecht en een verklaring van executele?

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van executele staat wie de executeur is en wat zijn/haar bevoegdheden zijn.

Verschil verklaring van erfrecht en verklaring van executele

Brief

Beide verklaringen worden opgesteld door de notaris.

In de verklaring van erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn. Daarvoor onderzoekt de notaris ook het testament, de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen. De erfgenaam of erfgenamen vragen de verklaring van erfrecht aan. In een verklaring van erfrecht kan ook een executeur zijn opgenomen.

Een verklaring van executele maakt de notaris als er een executeur is. Een executeur wordt benoemd in een testament of in een losse akte (executeurs benoeming). Dit is een formele benoeming. In de verklaring schrijft de notaris wie er is benoemd tot executeur en wat de bevoegdheden zijn van de executeur. Deze verklaring vraagt de executeur aan, nadat hij zijn benoeming heeft aanvaard. Een executeur kan ook een verklaring van erfrecht aanvragen.

Bekijk de video

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Verklaring van Erfrecht