Wat is het verschil tussen een verklaring van erfrecht en een verklaring van executele?

Beide verklaringen worden opgesteld door de notaris. Een verklaring van executele maakt de notaris als er een executeur is benoemd in een testament of een losse akte. In de verklaring schrijft de notaris wie er is benoemd en wat de bevoegdheden zijn van de executeur. Deze verklaring vraagt de executeur aan, nadat hij zijn benoeming heeft aanvaard.

In de verklaring van erfrecht zet de notaris wie de erfgenamen zijn. Daarvoor onderzoekt de notaris ook het testament, de registers van de burgerlijke stand en mogelijk andere bronnen. De verklaring van erfrecht wordt aangevraagd door de erfgenamen. Ook een executeur kan een verklaring van erfrecht aanvragen.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Vraag een Verklaring van Erfrecht aan
Vraag een Verklaring van Executele aan

Lees meer over Vraag het de notaris