Hoe onterf ik mijn kind?

Hoe onterf ik mijn kind?

Home ยป Hoe onterf ik mijn kind?
8.6
Ik wil mijn kind onterven, hoe doe ik dat?

Je kan een kind alleen onterven in een testament. Zelf een brief, mail of iets dergelijks opstellen is niet voldoende.

Kind onterven

Onterfd?

Jouw kind is altijd jouw erfgenaam. Dat is wettelijk zo geregeld. Wil je jouw kind onterven? Dan moet je een testament opstellen. Het kind blijft wel altijd recht houden op een stukje van de erfenis, de legitieme portie. Dat is de helft van het erfdeel dat jouw kind zou krijgen als die niet onterfd was. Je kan je kind dus nooit ‘helemaal’ onterven.

Het moet dus in een testament staan. Alleen zeggen dat je jouw kind onterft of dit zelf op papier vastleggen is onvoldoende. Het moet door een notaris zijn vastgelegd in een testament, en dit testament moet worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Alleen dan heb je jouw kind onterfd. In andere landen op de wereld is dit anders. Daarom kan het zijn dat je in een fil een heel ander scenario ziet.

Kind op de hoogte stellen of niet?

onterf

Je bent niet verplicht om aan jouw kind te melden dat je hem/haar hebt onterfd. Een testament is immers altijd geheim. Wil je het wel vertellen, dan mag dat uiteraard ook. Deskundigen adviseren om bij belangrijke beslissingen in je testament een uitleg te geven. Dat kan in een los document. Dus zeker als je jouw kind onterfd is dit aan te raden. Leg uit waarom je het hebt gedaan. Na jouw overlijden kan er anders veel ruzie door ontstaan, met anderen die niet direct bij de beslissing betrokken waren.

Vaak is het ook handig om gelijk een executeur te benoemen. Dat is iemand die de erfenis afhandelt, en hoeft niet een van de erfgenamen te zijn. De executeur kan het onterfde kind dan vertellen dat hij/zij is onterfd. Voordeel van het aanwijzen van een executeur is dat de eventuele broers en zussen dit niet hoeven te vertellen aan het onterfde kind. Dat zal voor hen een lastig gesprek zijn.

Brief Onterving melden (na overlijden)

Om de executeur, of iemand anders die de erfenis afhandelt, op weg te helpen heeft de DoeHetZelfNotaris een brief opgesteld. Deze brief kan naar het onterfde kind worden gestuurd. Hierin staat wie er is overleden, dat hij/zij is onterfd en krijgt hij de keus om de legitieme portie op te eisen of te verwerpen binnen een bepaalde termijn.

Lees ook: Onterfd, wat nu? en Erfenis afhandelen met onterfd kind.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament