Erfenis afhandelen met onterfd kind

Erfenis afhandelen met onterfd kind

Home » Erfenis afhandelen met onterfd kind
8.6
Ik handel de erfenis af, maar een van de kinderen is onterfd. Wat moet ik doen?

Je kan het onterfde kind op de hoogte stellen van de onterving, maar je bent dat niet verplicht. Risico is dat je dan niet zeker weet of dat onterfde kind ooit nog de legitieme portie komt opeisen en wanneer.

Onterving

Een kind kan alleen onterfd worden in een testament. Is er geen testament? Dan is het kind ook niet onterfd. Als de erflater alleen heeft gezegd dat hij/zij het kind onterfd, of ergens op een briefje heeft geschreven, is dat onvoldoende.

Jij gaat een erfenis afhandelen waarin een kind is onterfd, hoe pak je dit aan? Zorg eerst dat je het testament hebt zodat je zeker weet dat het kind is onterfd.

Vervolgens heb je twee keuzes:

  • Je stelt het onterfde kind op de hoogte van de onterving;
  • Je stelt het onterfde kind niet op de hoogte van de onterving.
onterfd kind

Het onterfde kind heeft 5 jaar de tijd om zijn legitieme portie op te eisen. Die termijn gaat pas lopen op het moment dat het kind hiervan afweet. Het kind zou dus nog jaren later kunnen aankloppen om zijn vordering op te eisen. Als je ervoor kiest om het onterfde kind op de hoogte te stellen, dan weet je zeker dat die vordering in ieder geval na 5 jaar verjaard is. Dat geeft zekerheid.

Het kind kan dan ook aangeven of hij de legitieme portie wil opeisen of niet. Je kan het onterfde kind ook een termijn stellen waarbinnen hij de keus bekend moet maken. Na die termijn kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de legitieme portie. Zo kan je de onzekere termijn dus enorm inkorten van meer dan vijf jaar, naar een redelijke termijn.

Als je ervoor kiest om het kind niet op de hoogte te stellen, weet je nooit zeker of die op een later moment nog zijn legitieme portie komt opeisen. Dit maakt het ook lastiger om de erfenis af te handelen. Je zal dat deel van de erfenis dus apart moeten houden voor het geval de legitieme portie alsnog wordt opgeëist. Als je ervoor kiest om het over de overige erfgenamen te verdelen loop je het risico dat zij dit bedrag later moeten terugbetalen.

Legitieme portie

De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat het kind zou krijgen als hij niet onterfd was.

Voorbeeld: er is een erfenis van € 60.000. Er zijn drie kinderen, namelijk twee kinderen erfgenaam, en één onterfd kind. Als het kind niet onterfd zou zijn, zouden alle drie de kinderen € 20.000 erven. Nu er 1 kind onterfd is kan hij alleen aanspraak maken op zijn legitieme portie. Dat is de helft van wat hij zou krijgen als hij niet onterfd was, dus € 10.000. De andere kinderen krijgen ieder € 25.000. Lees ook: Hoe je de legitieme berekent.

Brief Onterving melden aan onterfd kind

Om je op weg te helpen heeft de DoeHetZelfNotaris een brief opgesteld die je kan sturen naar het onterfde kind. In deze brief staat wie er is overleden, dat het kind is onterfd en geeft je het kind de keus om de legitieme portie te verwerpen of op te eisen. Hierbij stel je ook een termijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en je kan de erfenis afhandelen.

    Lees meer over Afhandeling Erfenis