Hoe je de legitieme berekent

Hoe je de legitieme berekent

Home » Hoe je de legitieme berekent
8.6
Hoe hoog is de legitieme portie?

De legitieme aanspraak is de helft van wat je als kind erft. Daarbij tel je de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar deed op. Je trekt er de schulden van de boedel vanaf.

Legitieme portie of legitieme aanspraak

De legitieme aanspraak is het bedrag waar je als onterfd kind recht op hebt. De hoogte van dat bedrag is enerzijds heel eenvoudig, maar anderzijds kan je het ook heel ingewikkeld maken. De legitieme aanspraak is het bedrag waar je daadwerkelijk recht op hebt. Wil je het nalezen in de wet? Paragraaf 2 Burgerlijk Wetboek Boek 4.

Zitten er alleen onroerende zaken en goederen in de erfenis? Dan kan het kind aanspraak maken op de waarde van de onroerende zaken en goederen. Ze hebben dus alleen recht op een vordering in geld en nooit in spullen of onroerend goed.

De kern

De kern van jouw aanspraak is dat je recht hebt op de helft van de erfenis die je gehad zou hebben als je niet was onterfd. Dat bedrag noem je de legitieme portie. Dus gaat de laatste ouder dood en zijn er twee kinderen? Dan zou je recht hebben op de helft van de erfenis. Doordat je onterfd bent heb je nu recht op de helft van de helft, dat is een kwart.

Erbij optellen

Om te voorkomen dat de onterfde benadeeld wordt door grote schenkingen ga je dit corrigeren. Het bedrag dat je hiermee gaat berekenen noem je de legitimaire massa. Je telt bij de omvang van de erfenis op: alle giften die zijn gedaan in de afgelopen vijf jaar. Dat zijn niet alleen giften aan de andere erfgenamen. Ook giften aan anderen, zoals goede doelen moet je meenemen.

Daarbij tellen dan niet mee de gebruikelijke giften. Denk bijvoorbeeld aan verjaardagscadeaus of studiegeld. Die mag iedereen altijd doen en hebben dus geen effect op de erfenis. Het idee is dat een ouder niet via grote schenkingen het minimale erfdeel nog kan verlagen.

Er vanaf halen

Van de omvang van de erfenis haal je de kosten af die te maken hebben met de erfenis. Dat is natuurlijk om te beginnen de uitvaart. Maar je kan ook de kosten van een executeur en vereffenaar aftrekken.

Eraf wat je al kreeg

Natuurlijk moet van jouw concrete vordering ook af wat jij kreeg via giften in de afgelopen vijf jaar. Soms heeft de erflater een bepaling opgenomen waarmee je bent onterfd, maar ook dat je nog wel een legaat kreeg. Dan moet de waarde van dat legaat ook van jouw vordering af.

Voorbeeld

Vader heeft een testament gemaakt waarin jij, zijn kind, bent onterfd. Je zuster krijgt wel een erfenis. Waar heb je nu recht op?

Stel de erfenis is € 500.000. Je had normaal recht op € 250.000 (ieder de helft). Zonder correctie heb je nu recht op € 125.000.

Maar wat als vader nu € 50.000 aan een goed doel heeft gegeven vorig jaar? Dan tel je die dus op bij de erfenis van € 500.000. Dat wordt dan € 550.00, de helft is € 275.00, daarvan de helft is € 137.500.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Legitieme portie