Legitieme portie

Home ยป Legitieme portie
8.6

De legitieme portie is het deel van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft. Het is dat deel dat een kind altijd kan opvragen. Ook als dat kind onterfd is. Het is ook het deel dat niet aangetast mag worden door bijvoorbeeld schenkingen of legaten.