Legitieme portie

Home ยป Legitieme portie
8.6

De legitieme portie is het deel van de erfenis waar een kind altijd recht op heeft. Het is dat deel dat een kind altijd kan opvragen. Ook als dat kind onterfd is. Het is ook het deel dat niet aangetast mag worden door bijvoorbeeld schenkingen of legaten.

Hoe je de legitieme berekent

Hoe hoog is de legitieme portie? De legitieme aanspraak is de helft van wat je als kind erft. Daarbij tel je de giften die de overledene in de afgelopen vijf jaar deed op. Je trekt er de schulden van de boedel vanaf. Legitieme portie of legitieme...

Lees meer

Onterfd? Wat nu

Ik ben onterfd wat nu? Controleer eerst het testament. Alleen daarin kan je worden onterfd. Als je bent onterfd kan je nog aanspraak maken op de legitieme portie. Dat doe je bij de erfgenamen of de executeur. Wat te doen als ik onterfd ben? Staat...

Lees meer

Niet-erkend kind erfgenaam?

Is een niet-erkend kind erfgenaam? Nee, in beginsel niet. Het kind kan wel worden opgenomen in het testament. Via een gerechtelijke vaststelling kan het kind ook meedelen in de erfenis. Niet-erkend kindEen testament opstellenDonorvader Niet-erkend...

Lees meer

Bij wie legitieme portie opeisen?

Bij wie eis ik mijn legitieme portie op? Je hebt een vordering op de erfgenamen. Daar doe je dan ook een beroep op je legitieme. Daar kan jij jouw legitieme portie opeisen. Is er een executeur of vereffenaar en weet je wie dat is? Dan is het logisch...

Lees meer

Termijn opeisen legitieme portie

Binnen welke termijn legitieme portie opeisen? Je hebt vijf jaar de tijd om je legitieme portie op te eisen. Die termijn gaat lopen op de datum van overlijden. Je kan de termijn verlengen door binnen de termijn je legitieme portie op te eisen...

Lees meer

Hoe legitieme portie opeisen?

Hoe eis ik mijn legitieme portie op? Je eist je legitieme portie schriftelijk op, binnen een redelijke termijn, bij de erfgenamen. Of bij de executeur als die er is. De erfgenamen of de executeur zijn/is degene die de erfenis afhandelt. Opeisen...

Lees meer

Wat is mijn recht als onterfd kind?

Op welke informatie heb ik recht als onterfd kind? Als onterfd kind heb je recht op alle informatie die je nodig hebt om te bepalen hoe hoog jouw erfdeel is. De rechter gaf een concrete opsomming van documenten waar je in ieder geval recht op hebt...

Lees meer