Termijn opeisen legitieme portie

Termijn opeisen legitieme portie

Home ยป Termijn opeisen legitieme portie
8.4
Binnen welke termijn legitieme portie opeisen?

Je hebt vijf jaar de tijd om je legitieme portie op te eisen. Die termijn gaat lopen op de datum van overlijden. Je kan de termijn verlengen door binnen de termijn je legitieme portie op te eisen.

Wettelijke termijn en uitzonderingen

termijn opeisen legitieme

De termijn om je legitieme portie op te eisen is vijf jaar. De termijn gaat in op het moment van overlijden. Het is een absolute termijn. Dus ook al hoor je pas later van het overlijden van je vader of moeder, dit blijft een absolute termijn.

Er is een uitzondering. De erfgenamen, of personen die de erfenis afhandelen, kunnen een redelijke termijn stellen. Zij stellen jou op de hoogte van het overlijden. Daarbij geven ze aan dat jij onterfd bent. Dan kunnen ze een redelijke termijn stellen waarbinnen je moet aangeven of een beroep wil doen op je legitieme portie.

Testament en legitieme opeisen

De erflater kan in het testament andere regels opnemen voor de opeisbaarheid van de legitieme portie. Je moet dan nog steeds binnen vijf jaar aangeven dat je er een beroep op doet. Uitbetaling kan in het testament gekoppeld zijn aan het overlijden van de langstlevende. Die heeft dan het beheer over de erfenis.

Opeisen en uitbetalen

Er is een verschil tussen opeisen en uitbetalen. Een legitieme is pas opeisbaar zes maanden na het overlijden. Dat wil niet zeggen dat je niet eerder een beroep hierop kan doen. Je kan pas de legitieme uitbetaling opeisen na zes maanden.

Stuiten van de termijn

Je kan de termijn stoppen, in juridisch jargon stuiten. Je moet dan een beroep doen op je legitieme portie. Ook al komen jullie er niet binnen die vijf jaar uit, de termijn is niet meer bepalend.

Oude testamenten

Voor 2003 golden er andere regels voor de legitieme portie. Testamenten die voor die tijd zijn opgesteld hebben vaak andere regels voor de opeisbaarheid.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?