Verschil tussen kindsdeel en legitieme portie

Wat is het verschil tussen het kindsdeel in een erfenis en het legitieme deel?
Een kindsdeel en een legitieme portie zijn delen van een erfenis waar kinderen van de erflater recht op hebben. Veel mensen verwarren die begrippen met elkaar. Wat is nu het verschil tussen het kindsdeel en de legitieme?

Deel uit erfenis voor kind

De wet gebruikt het woord kindsdeel niet. In de praktijk wordt met het woord kindsdeel bedoeld een deel uit de erfenis of nalatenschap voor kinderen van de erflater. Kinderen hebben wettelijk allemaal recht op een gelijk deel uit de erfenis.

Via een testament kan een kindsdeel echter zijn beperkt. Dat noem je onterven, of deels onterven. Maar ook via een testament kan de testateur het recht van kinderen op een deel van de nalatenschap nooit helemaal aantasten. Kinderen blijven recht hebben op een legitieme portie, ook als zij onterfd zijn. Als kind heb je dus altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is minstens de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen.

Het kindsdeel is dus een deel uit de erfenis dat de erflater kan beperken, terwijl de legitieme portie het deel uit de erfenis is waar een kind altijd recht op heeft.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Testament

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag