Recht van het onterfde kind

Wat is mijn recht als onterfd kind? Hoe kom ik aan informatie?

Je kan als onterfd kind een beroep doen op jouw wettelijk erfdeel. Maar als je dat ontvangt, hoe weet je dan dat het ook het juiste bedrag is? Je was geen erfgenaam, dus je had geen toegang tot alle informatie. De kantonrechter Midden Nederland gaf in een vonnis een onterfd kind toegang tot alle relevante stukken om zijn positie te kunnen beoordelen.
In deze concrete zaak ging het in ieder geval om de volgende stukken. In andere zaken zouden dat natuurlijk ook andere stukken kunnen zijn. De principiële beslissing van de kantonrechter was dat ook een onterfd kind recht heeft op informatie.

Stukken in deze zaak:

  • de aangifte en, zodra aanwezig, de aanslag erfbelasting;
  • bankafschriften op de sterfdatum van de overledene;
  • bankafschriften van de schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden zijn verricht;
  • (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting sterfjaar en het voorgaande kalenderjaar;
  • informatie over levensverzekeringen en indien aanwezig afschriften van de polissen;
  • informatie over de eigen woning en indien aanwezig een afschrift van de laatste WOZ-beschikking.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis