Wat is mijn recht als onterfd kind?

Wat is mijn recht als onterfd kind?

Home » Wat is mijn recht als onterfd kind?
8.6
Op welke informatie heb ik recht als onterfd kind?

Als onterfd kind heb je recht op alle informatie die je nodig hebt om te bepalen hoe hoog jouw erfdeel is. De rechter gaf een concrete opsomming van documenten waar je in ieder geval recht op hebt.

Wat is mijn recht als onterfd kind?

Onterfd?

Je kan als onterfd kind een beroep doen op jouw wettelijk erfdeel. Maar als je dat ontvangt, hoe weet je dan dat het ook het juiste bedrag is? Je was geen erfgenaam, dus je had geen toegang tot alle informatie. De kantonrechter Midden Nederland gaf in een vonnis een onterfd kind toegang tot alle relevante stukken om zijn positie te kunnen beoordelen.

In deze concrete zaak ging het in ieder geval om de volgende stukken. In andere zaken kunnen dat natuurlijk ook andere stukken zijn. De principiële beslissing van de kantonrechter was dat ook een onterfd kind recht heeft op informatie.

Stappenplan

Wat te doen als ik onterfd ben?

 1. Staat vast dat je een kind bent

  Alleen kinderen kunnen onterfd zijn. Niet van alle kinderen staat direct vast dat ze ook een kind zijn. Het kan dus zijn dat je dat nog moet bewijzen. Bijvoorbeeld met brieven, mails of zelfs DNA onderzoek.

 2. Weet het zeker

  Je kan alleen onterfd zijn in een testament. Is dat testament er? Weet je zeker dat dit het laatste testament is? Dit kan je opvragen bij het CTR.

 3. Wanneer is je ouder overleden?

  Weet je exact wanneer je ouder is overleden? Als dat minder dan vijf jaar geleden is, dan heeft het zin om je nog te melden. Vijf jaar na het overlijden verjaard namelijk het recht op je legitieme erfdeel. Ben je niet onterfd? Dan speelt deze termijn niet.

 4. Meld je bij de erfgenamen

  Je legitieme portie eis je schriftelijk op bij de erfgenamen. Het kan ook zijn dat een notaris of executeur de erfenis afhandelt. Die stuur je dan een brief.

 5. Vraag hoe hoog de erfenis is

  Je moet vragen om informatie waarmee je kan bepalen hoe groot de erfenis is. Op grond daarvan kan je uitrekenen hoe groot jouw deel dan is.

 6. Maak een eerste brief

  In een brief om een beroep te doen op je legitieme portie vraag je om informatie en stel je dat je mogelijk een beroep gaat doen. Dat kan in een formele maar vriendelijke brief. In die brief stel je een redelijke termijn, waarbinnen je antwoord wilt hebben.

 7. Geen antwoord, stuur een herinnering

  Als je na bijvoorbeeld zes weken nog geen antwoord hebt, dan stuur je een herinnering. Die kan wat minder vriendelijk van toon zijn. Het is namelijk jouw wettelijk recht om die legitieme portie te ontvangen.

 8. Wel antwoord, bedenk wat je nu wilt doen

  Je hebt nu alle informatie om een besluit te nemen. Je kan nu daadwerkelijk jouw legitieme gaan opeisen. Maar je kan je ook neerleggen bij de onterving. Ga je een beroep doen op jouw deel van de erfenis? Ben je dan tevreden met de informatie die je hebt ontvangen. Twijfel je nog of er geen geld verdwenen is in de afgelopen vijf jaar? Bedenk of je de moeite wilt nemen om dit diepgaand uit te zoeken.

Stukken in deze zaak

Ondertekenen
 • de aangifte en, zodra aanwezig, de aanslag erfbelasting;
 • bankafschriften op de sterfdatum van de overledene;
 • bankafschriften van de schenkingen die binnen 180 dagen voor het overlijden zijn verricht;
 • (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting sterfjaar en het voorgaande kalenderjaar;
 • informatie over levensverzekeringen en indien aanwezig afschriften van de polissen;
 • informatie over de eigen woning en indien aanwezig een afschrift van de laatste WOZ-beschikking.

  Heeft onze uitleg je verder geholpen?

  Lees meer over Legitieme portie