Mag ik bepalen dat de legitieme portie pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende?

Ja dat kan. Je kan in jouw testament bepalen dat de legitieme portie pas opeisbaar is bij overlijden van de langstlevende. Je kan dat ook op een andere manier opnemen in je testament.

Voorwaarden voor opeisbaarheid legitieme portie

De legitieme portie voor een kind van de erflater is in principe pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar. Maar mag de erflater ook voorwaarden verbinden aan de opeisbaarheid? Bijvoorbeeld dat de legitieme portie pas opeisbaar is na het overlijden van de langstlevende partner (echtgenoot) van de erflater?

Voorwaarden voor opeisbaarheid

De opeisbaarheid van jouw legitieme moet je onderscheiden van het recht op de legitieme portie. Dat laatste heb je als kind van de overleden erflater altijd. Je mag echter pas aanspraak maken op ontvangst van de legitieme portie als die opeisbaar is geworden.

De erflater kan in zijn of haar testament voorwaarden stellen aan de opeisbaarheid van de legitieme portie. Bijvoorbeeld de voorwaarde dat de legitieme portie pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende partner. Je kunt er ook andere voorwaarden aan verbinden, zoals dat de langstlevende eerst moet zijn opgenomen in een zorginstelling met eigen bijdrage of hertrouwt. In dat geval geldt er dus een uitzondering op de hoofdregel dat de legitieme portie na zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar is.

Legitieme portie en wettelijke verdeling

Let wel op: als de erflater verder geen testament had gemaakt en de nalatenschap dus wordt verdeeld volgens het wettelijk erfrecht geldt een andere regeling voor opeisbaarheid. In dat geval is de legitieme portie opeisbaar als de echtgenoot van de erflater:

  1. failliet gaat,
  2. in de schuldsanering komt of
  3. komt te overlijden.

Als zich één van die drie gevallen voordoen bij de wettelijke verdeling van de erfenis, is de legitieme portie direct opeisbaar. Er geldt dan dus geen zes maanden opeisbaarheidstermijn.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?