Niet-erkend kind erfgenaam?

Niet-erkend kind erfgenaam?

Home ยป Niet-erkend kind erfgenaam?
8.5
Is een niet-erkend kind erfgenaam?

Nee, in beginsel niet. Het kind kan wel worden opgenomen in het testament. Via een gerechtelijke vaststelling kan het kind ook meedelen in de erfenis.

Niet-erkend kind

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zijn de kinderen die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren zijn automatisch erfgenaam. Ben je niet getrouwd of heb je geen geregistreerd partnerschap? Dan kan je het kind erkennen, waardoor het kind ook erfgenaam wordt.

Een niet-erkend kind is niet erkend door de vader. Ook juridisch gezien is het dan geen kind van de vader. Dit heeft tot gevolg dat het kind in beginsel geen recht heeft op de erfenis van vader. Het is wel een natuurlijk kind van de vader.

Het vaderschap kan nog gerechtelijk worden vastgesteld. Hiervoor moet een advocaat een verzoekschrift indienen de rechtbank.

"niet-erkend kind"

Een testament opstellen

Een niet-erkend kind kan wel in het testament zijn opgenomen. Het kind is dan wel erfgenaam. Omdat het kind niet erkend is valt het niet onder de vrijstelling van de erfbelasting voor kinderen.

Is het kind niet opgenomen in het testament maar wil hij/zij wel meedelen in de erfenis? Dan kan het kind het vaderschap gerechtelijk laten vaststellen. Een advocaat moet hiervoor een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Hiervoor kan je gebruik maken van een vaderschapstest. Als het vaderschap is vastgesteld deel het niet-erkende kind mee in de erfenis.

Is het vaderschap vastgesteld, maar is er een testament waarin het kind niet wordt genoemd? Dan kan het kind de legitieme portie opeisen.

Donorvader

Kinderen van een zaaddonor worden niet als juridische kinderen van die donor gezien. Hierdoor zijn zij geen erfgenaam, en delen dus niet mee in de erfenis van hun biologische vader.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis