Vaderschapstest (DNA)

Vaderschapstest (DNA)

Home » Woordenboek » Vaderschapstest (DNA)
8.6

Wat is een vaderschapstest (DNA)?

De vaderschapstest is een test om vast te stellen of het DNA van de onderzochte persoon dat van de biologische vader is van het kind. De biologische vader is de verwekker. De test noem je ook wel vaderschapsonderzoek of verwantschapsonderzoek.
De test is met name van belang bij het vaststellen van het ouderschap.  Bijvoorbeeld voor afstammingskwesties als ouderlijk gezag en erfrecht.

  • Het meervoud van vaderschapstest (DNA) is vaderschapstesten

Lees meer over Vaderschapstest (DNA) op Wikipedia