Hoe legitieme portie opeisen?

Hoe legitieme portie opeisen?

Home » Hoe legitieme portie opeisen?
8.5
Hoe eis ik mijn legitieme portie op?

Je eist je legitieme portie schriftelijk op, binnen een redelijke termijn, bij de erfgenamen of bij de executeur als die er is.

Opeisen legitieme portie

Bij wie opeisen

De uitvoering van de erfenis is in handen van de erfgenamen. Was er een testament dan kan het zijn dat er een executeur is aangesteld. Je moet jouw verzoek voor de legitieme portie bij hen indienen. Je hebt namelijk straks een vordering op de erfgenamen.

Termijn opeisen legitieme portie

Wil je jouw legitieme portie opeisen, dan gelden daar termijnen voor.
Je hebt te maken met de volgende termijnen:

  • binnen een door één van de erfgenamen (of andere belanghebbenden) gestelde redelijke termijn;
  • uiterlijk binnen een periode van vijf jaar na het overlijden.

Wat is een redelijke termijn? In het algemeen is een legitieme portie opeisbaar zes maanden nadat het overlijden heeft plaatsgevonden. De belangrijkste uitzondering hierop is de situatie waarbij er sprake is van de zogenaamd langstlevende beding. In dat geval kunnen kinderen hun legitieme portie pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Altijd in geld en onbezwaard

Een legitieme portie bestaat altijd uit geld. De omvang hiervan wordt berekend door de andere erfgenamen of de executeur. Daarbij heb je recht op bepaalde informatie.
Als je recht hebt op een legitieme portie (je bent dan legitimaris) dan heb je het recht om dit legitieme deel vrij en onbezwaard te ontvangen. Dat wil zeggen dat je niet hoeft te accepteren dat er aan de betaling bepaalde voorwaarden worden verbonden.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?