Legitimaris

Legitimaris

Home » Woordenboek » Legitimaris
8.4

Wat is een legitimaris?

Een legitimaris is de persoon die recht heeft op de legitieme portie. Bij een erfenis kun je één of meer kinderen gedeeltelijk onterven. Daarvoor moet je een testament opstellen. De op deze manier onterfde kinderen hebben wel recht op een wettelijk erfdeel. Zij kunnen dat opeisen of zich neerleggen bij de onterving.

  • Het meervoud van legitimaris is legitimarissen