Opeisen legitieme portie

Bij wie eis ik mijn legitieme portie op?
Als kind heb je altijd recht op een minimum deel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is de legitieme portie. Die vordering bestaat uit een geldvordering. Maar bij wie moet je die daadwerkelijk opeisen?

Opeisbare legitieme portie

Je moet als legitimaris zelf een beroep doen op jouw legitieme portie. De legitieme portie is in principe pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar, tenzij in het testament iets anders is bepaald. Op wie krijgt de legitimaris een vordering? De legitimaris kan een geldvordering krijgen op:

  1. de gezamenlijke erfgenamen (naar evenredigheid van hun erfdeel)
  2. of als er een wettelijke verdeling is op de door de erflater achtergelaten echtgenoot

Als de legitimaris een vordering heeft op de achtergelaten echtgenoot, dan zijn de kinderen van de erflater niet aansprakelijk.

Bij wie vordering indienen?

Het is voor de legitimaris belangrijk om te weten bij wie hij of zij zich moeten melden. Je kan jouw vorderingen indienen bij de executeur als er een is aangesteld. De executeur moet de legitieme portie vervolgens uitbetalen. Als er een vereffenaar is, dan moet je jouw vordering bij de vereffenaar indienen. In andere gevallen dien je jouw geldvordering in bij de gezamenlijke erfgenamen of (bij een wettelijke verdeling) bij de echtgenoot van de erflater.

Begrenzing aansprakelijkheid

Let wel op: de aansprakelijkheid van de erfgenamen en langstlevende partner van de erflater gaat niet verder dan de waarde van de nalatenschap. Dat betekent dat als de waarde van de nalatenschap niet voldoende is, zij ook geen legitieme portie hoeven uit te betalen. Dat laatste zal het geval zijn als er gewoonweg geen vermogen is of overblijft om uit te delen.

Verjaring

De geldvordering van de legitieme portie verjaart twintig jaar nadat de legitieme portie opeisbaar is geworden.

Heb je recht op een opeisbare legitieme portie? Op onze zustersite Overeenkomsten.nl staat een voorbeeldbrief opeisen legitieme portie die je in dat geval kunt gebruiken.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Testament

Is je vraag niet voldoende beantwoord?

Stel je vraag