Wanneer is legitieme portie opeisbaar?

Wanneer is legitieme portie opeisbaar?

Home ยป Wanneer is legitieme portie opeisbaar?
8.4
Wanneer is de legitieme portie opeisbaar?

De legitieme is opeisbaar zes maanden na het overlijden van de erflater. Er kan ook een ander termijn gelden. Je kan er natuurlijk wel eerder al een beroep op doen.

Opeisbaarheid legitieme portie

Als kind heb je altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is altijd de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen. Je hebt alleen recht op de waarde van jouw deel, in de vorm van een geldvordering (dus niet op goederen of een huis). Als er in jouw nalatenschap alleen maar onroerende goederen zijn kan het kind geen aanspraak maken op het onroerend goed. Maar wel op de waarde van het onroerend goed.

Dat minimumdeel is de legitieme portie. Wanneer is dit deel van de erfenis opeisbaar?

legitieme portie opeisbaar

Hoofdregel

De hoofdregel is dat de legitieme portie pas zes maanden na het overlijden van de erflater opeisbaar is. Tot die tijd heb je dus nog geen recht op ontvangst van de legitieme portie.

De erflater kan in zijn of haar testament echter een niet-opeisbaarheidclausule hebben opgenomen, waarin een voorwaarde is gesteld voor opeisbaarheid. Dan gaat de inhoud van het testament voor. De erflater kan de legitieme portie echter niet uitsluiten.

Opeisen

Dat opeisen van je erfdeel moet je vervolgens zelf doen bij de erfgenamen of de executeur als die er is. Je moet dan jouw legitieme portie opeisen:

  • binnen een door een van de erfgenamen (of andere belanghebbenden) gestelde redelijke termijn;
  • uiterlijk binnen een periode van vijf jaar nadat je kennis genomen hebt van het overlijden van de erflater.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?