Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen

Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen

Home ยป Samengesteld gezin, overlijden en gelijke kindsdelen
8.6
Wij zijn ouders van een samengesteld gezin. Hoe kunnen wij regelen dat ieder kind een gelijk kindsdeel krijgt bij ons overlijden?

Als er sprake is van een samengesteld gezin moet er een testament worden opgesteld. Stiefkinderen zijn namelijk niet automatisch erfgenaam. In het testament leg je vast dat alle kinderen een gelijk deel krijgen.

Samengesteld gezin en overlijden

De wet regelt dat ieder kind (en langstlevende echtgenoot) een even groot deel krijgt uit de boedel. Voor kinderen heet dit het kindsdeel.

Jouw eigen biologische kinderen zijn op basis van de wet jouw erfgenamen. Jouw stiefkinderen zijn niet automatisch erfgenamen en delen dus niet altijd mee in de erfenis. Daarvoor moet je de stiefkinderen in een testament nadrukkelijk als erfgenamen benoemen. In het testament kan worden opgenomen dat de stiefkinderen ook een deel krijgen van de erfenis. Hierdoor hebben stiefkinderen mogelijk dezelfde juridische positie als je eigen (biologische) kinderen.

Als jouw stiefkind is opgenomen in een testament dan geniet het dezelfde vrijstellingen voor erfbelasting (voor zover je bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap hebt). In dat geval worden de stiefkinderen namelijk gelijkgesteld met eigen kinderen.

Risico voor verlies erfdeel

Een risico is dat de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de erflater een nieuw testament maakt waarin alleen de eigen kinderen zijn benoemd tot erfgenamen. Dit kan je voorkomen door een voorwaarde op te nemen in het eerste testament. De eigen kinderen van de langstlevende echtgenoot kunnen alleen erven als de eigen kinderen van de erflater ook voor een gelijk deel erven.

Een andere manier voor stiefkinderen om hun erfdeel veilig te stellen, is door het uitoefenen van hun wilsrechten.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament