Wilsrechten

Wilsrechten

Home » Woordenboek » Wilsrechten
8.6

Wat is een wilsrechten?

Wilsrechten zijn de rechten die de kinderen volgens de wet hebben. Dat is het recht om in bepaalde situaties de eigendom van goederen uit de nalatenschap op te eisen.

erfstuk

Bijvoorbeeld als de langstlevende ouder gaat hertrouwen. Als de kinderen een wilsrecht inroepen, krijgen zij goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op de langstlevende echtgenoot (een ouder of een stiefouder). Maar: al krijgen de kinderen nu goederen in eigendom, de langstlevende echtgenoot mag tijdens zijn leven de goederen blijven gebruiken. Dat wordt vruchtgebruik genoemd.