Is mijn testament geheim?

Is mijn testament geheim?

Home ยป Is mijn testament geheim?
8.6
Is mijn testament geheim?

Ja zeker, de inhoud van je testament is geheim. Ook het feit dat je een testament hebt gemaakt is geheim. Het staat je vrij om zelf dit met mensen te delen. Niemand anders dan jijzelf kan de informatie achterhalen.

Testamentgeheim

geheim-testament

Het testamentgeheim bestaat uit twee delen.

Tijdens je leven is zelfs het feit dat je een testament gemaakt hebt geheim. Je hoeft het aan niemand te vertellen.

Het tweede deel van het testamentgeheim is de inhoud. Je hoeft de inhoud aan niemand bekend te maken. Je kan je testament ook zo vaak als je wilt wijzigen of zelfs helemaal herroepen.

Testament na overlijden

Na je overlijden kunnen de erfgenamen opvragen of er een testament was. Dat is dan niet meer geheim. Ook kunnen ze dan uitzoeken welke notaris dat testament bewaart.
Ze doen dit:

  • met een (online) formulier, met een kopie van de overlijdensakte. Deze vraag gaat naar het Centraal Testamenten Register in Den Haag. Die geeft antwoord op de vraag of er een testament is en zo ja bij welke notaris.
  • bij een notaris die dit tegen betaling voor hen uitzoekt. De notaris heeft online toegang tot het CTR.

Kopie van testament

Er is geen centrale opslag van testamenten. Het is niet mogelijk, ook niet voor de notaris, om online een testament in te zien. De notaris die het testament bewaart kan het inzien, of een afschrift geven aan een andere notaris. Ook belanghebbenden kunnen een afschrift vragen. Zij hebben slechts recht op het deel dat hun aangaat.
Nabestaanden en belanghebbenden kunnen na het overlijden aan de notaris vragen om de inhoud van het testament bekend te maken.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament