Is mijn testament geheim?

Is mijn testament geheim?

Home » Is mijn testament geheim?
8.4

Testamentgeheim

Is mijn testament geheim?
Ja, tijdens je leven is zelfs het feit dat je een testament gemaakt hebt geheim. geheim-testamenthoeft het aan niemand te vertellen. Laat staan dat je de inhoud bekend zou moeten maken. Je kan je testament ook zo vaak als je wilt wijzigen of zelfs helemaal herroepen.

Testament na overlijden

Na je overlijden kunnen de erfgenamen opvragen of er een testament was. Dat is dan niet meer geheim. Ook kunnen ze dan uitzoeken welke notaris dat testament bewaart.
Ze doen dit:

  • met een brief (ja nog op papier), met een kopie van de overlijdensakte. Deze vraag gaat naar het Centraal Testamenten Register in Den Haag. Die geeft antwoord op de vraag of er een testament is en zo ja bij welke notaris.
  • bij een notaris die dit tegen betaling voor hen uitzoekt. De notaris heeft wel online toegang tot het CTR.

Er is geen centrale opslag van testamenten. Het is niet mogelijk, ook niet voor de notaris, om online een testament in te zien. De notaris die het testament bewaart kan het inzien, of een afschrift geven aan een andere notaris. Ook belanghebbenden kunnen een afschrift vragen. Zij hebben slechts recht op het deel dat hun aangaat.
Nabestaanden en belanghebbenden kunnen na het overlijden aan de notaris vragen om de inhoud van het testament bekend te maken.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?