De notaris wil mij geen inzage geven in testament. Kan dat zo maar?

De notaris wil mij geen inzage geven in testament. Kan dat zo maar?

Home ยป De notaris wil mij geen inzage geven in testament. Kan dat zo maar?
8.6
De notaris wil mij geen inzage geven in het testament. Kan dat zomaar?

Ja, dat mag. De notaris mag alleen inzage verlenen aan de personen die een rechtstreeks belang hebben bij de inzage. Als jij geen belang hebt in het testament, omdat je er bijvoorbeeld niet in wordt genoemd, mag de notaris weigeren om jou inzage te geven in het testament.

Inzage testament

wie moet de erfenis afhandelen?

De Notariswet regelt aan wie de notaris inzage mag verlenen in een testament. Het testament is geheim. Volgens de Notariswet mag de notaris alleen inzage verlenen aan personen die een rechtstreeks belang hebben bij de inzage. Daarnaast verleent de notaris alleen inzage over de delen van het testament die van belang zijn voor het erfrecht van degene die inzage wil.

Meestal hebben dus alleen de testamentaire erfgenamen, dus personen die in het testament zijn aangewezen als erfgenamen, recht op inzage.

De groep van personen die recht hebben op inzage in een testament is heel beperkt, omdat het testament een hoogst vertrouwelijk en persoonlijk document is.

Onterfd en inzage testament

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd. Je weet dan niet wat er verder is geregeld.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis