Hoe buitenlands testament zoeken?

Hoe buitenlands testament zoeken?

Home ยป Hoe buitenlands testament zoeken?
8.6
Hoe kom ik er achter of de overledene een buitenlands testament heeft?

Veel landen hebben een testamentenregister dat vergelijkbaar is met het CTR. De procedure voor het inzien van het register verschilt per land. Het Nederlandse CTR kan een verzoek doen aan de registers van andere Europese landen om te achterhalen of er een buitenlands testament is.

Controleren op buitenlands testament

In Nederland kan je achterhalen of een overleden familielid of naaste bij een Nederlandse notaris een testament heeft laten maken. Je kan dat opvragen bij het Centraal Testamentenregister CTR. Maar wat als je denkt of weet dat de erflater een testament in een ander Europees land heeft laten maken?

Buitenlands testamentenregister

Veel landen hebben een testamentenregister dat vergelijkbaar is met het CTR. Daar staan de testamenten geregistreerd. De procedure om een testamentenregister te kunnen inzien verschilt per land. Op de website van het Europees Netwerk van Testamentenregisters (ARERT) kan je voor 22 aangesloten Europese landen nagaan hoe je de testamentenregisters van die landen kunt raadplegen.

Let wel op: je kunt (meestal) alleen opvragen of er een testament is. Hierdoor weet je of er in het buitenland een testament staat geregistreerd. Om ook de inhoud van het testament van de overledene te mogen zien, gelden weer andere en zwaardere procedures.

Ook kunnen testamentenregisters (meestal) niet worden geraadpleegd voor testamenten van nog levende personen. De verzoeker moet namelijk eerst een overlijdensakte overleggen aan de buitenlandse notaris of de instantie die het testamentenregister beheert.

Verzoek aan CTR

Het is ook mogelijk dat het Nederlandse CTR een verzoek doet aan een of meer testamentenregisters van andere Europese leden. Het verschilt per land hoeveel tijd en kosten hiermee zijn gemoeid. Voor het kunnen raadplegen is steeds nodig dat er aanleiding is om aan te nemen dat de overledene in dat land een testament heeft gemaakt. Neem hiervoor contact op met een Nederlandse notaris of het CTR.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Testament