Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?

Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?

Home » Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?
8.4

Recht op inzage in Centraal Testamentenregister (CTR)

Wie mogen het Centraal Testamentenregister inzien?

Om na te gaan of de overledene een testament had, moet je het Centraal Testamentenregister aanschrijven. Hierdoor kan je er achter komen of er een testament is, maar de inhoud van het testament kan je niet via het CTR inzien. Daarvoor moet je naar de notaris. Wie heeft nu eigenlijk recht op inzage? Kan iedereen via het CTR te weten komen of jouw overleden naaste een testament heeft gemaakt?

Voorwaarden voor inzage

De Wet op het Centraal Testamentregister bepaalt dat aan een ieder kosteloos inlichtingen worden gegeven uit het testamentenregister ten aanzien van overleden personen. Notarissen kunnen ook namens de aanvrager het CTR raadplegen. Toch is het niet zo dat iedereen zomaar inzage mag hebben in het CTR. Je moet namelijk naast een schriftelijk aanvraagformulier ook een kopie uit het uittreksel van het overlijdensregister van de gemeente hebben. Alleen belanghebbenden mogen een overlijdensakte opvragen bij de gemeente. Bij de verzoek aan de gemeente moet je ook aangeven wat de reden is van jouw aanvraag. De echtgenoot en erfgenamen van de overledene zijn in de regel belanghebbenden en hebben dus recht op een uittreksel uit het overlijdensregister.

Heeft onze uitleg je verder geholpen?

Lees meer over Afhandeling Erfenis