Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?

Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?

Home ยป Wie mag Centraal Testamentenregister inzien?
8.6
Wie mag het Centraal Testamentenregister inzien?

Iedere belanghebbende kan een schriftelijke aanvraag indienen. Dat kan ook iedere notaris. De gegevens worden schriftelijk, kosteloos verstrekt.

Recht op inzage in Centraal Testamentenregister (CTR)

Testamentenregister inzien

Om na te gaan of de overledene een testament had, moet je het Centraal Testamentenregister aanschrijven. Hierdoor kan je er achter komen of er een testament is, maar de inhoud van het testament kan je niet via het CTR inzien. Daarvoor moet je naar de notaris. Wie heeft nu eigenlijk recht op inzage? Kan iedereen via het CTR te weten komen of jouw overleden naaste een testament heeft gemaakt?

Voorwaarden voor inzage

De Wet op het Centraal Testamentregister bepaalt dat aan een ieder kosteloos inlichtingen worden gegeven uit het testamentenregister ten aanzien van overleden personen. Notarissen kunnen ook namens de aanvrager het CTR raadplegen. Toch is het niet zo dat iedereen zomaar inzage mag hebben in het CTR. Je moet namelijk bij de aanvraag ook een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister van de gemeente hebben.

Alleen belanghebbenden mogen een overlijdensakte opvragen bij de gemeente. Bij het verzoek aan de gemeente moet je ook aangeven wat de reden is van jouw aanvraag. De echtgenoot en erfgenamen van de overledene zijn in de regel belanghebbenden en hebben dus recht op een uittreksel uit het overlijdensregister.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Vraag het de notaris