Wanneer gaat samenlevingscontract in?

Wanneer gaat samenlevingscontract in?

Home ยป Wanneer gaat samenlevingscontract in?
8.6
Wanneer gaat een samenlevingscontract in?

Je kan alleen een samenlevingscontract hebben als je ook daadwerkelijk samenwoont. Je kan hem wel voorafgaand opstellen. Het contract gaat dan gelden op het moment dat jullie gaan samenwonen. Als je later een contract opstellen kan je zelf bepalen wanneer het ingaat.

Vooraf samenlevingscontract opstellen

wanneer gaat samenlevingscontract in

Voordat je gaat samenwonen kun je al een samenlevingscontract maken. Veel mensen maken een samenlevingscontract terwijl ze nog apart wonen. Ze hebben dan samen een woning gekocht of gehuurd. Zij regelen vooraf hoe ze straks gaan samenwonen. Ze regelen welke inbreng misschien apart moet blijven en hoe ze de woonlasten gaan verdelen. Als je behoort tot deze categorie, dan heb je de zaakjes goed op orde.

Achteraf opstellen

Een veel grotere groep woont al jaren samen en heeft niets geregeld. Zij vinden het tijd om dat nu alsnog te gaan doen. Je kan dan elke datum in het verleden kiezen om het contract in te laten gaan. Let op, ook hier moet je natuurlijk wel op die datum al samenwonen. Dat laatste in formele zin, dus jullie moeten ingeschreven staan op hetzelfde adres.

Wat je nu wel moet realiseren is het volgende. In het samenlevingscontract bepaal je dat goederen (met eventuele uitzonderingen) die jullie hebben gekocht terwijl je samenwoont, van jullie beiden worden. Dus leg je de aanvang van dit contract vijf jaar terug, dan zijn de goederen gekocht in die vijf jaar gemeenschappelijk. De bepalingen over welke inbreng apart moet blijven, beoordeel je dan ook op de datum van ingang contract. In het contract staat dat je een lijstje kan bijhouden van alles wat je niet wilt delen. Daarop moeten dan ook de spullen van de afgelopen vijf jaar die je niet wilt delen.

Vind je dit teveel moeite, dan laat je het contract ingaan op een dichterbij gelegen datum in het verleden.

Werkt alleen tussen jullie

Als je iets met terugwerkende kracht regelt werkt dat alleen tussen jullie. Je kunt dus niet achteraf de schulden zo ontlopen. Voor buitenstaanders (derden zoals dat heet) hebben deze afspraken geen effect.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Samenlevingscontract