Waarom rechtskeuze in testament?

Waarom rechtskeuze in testament?

Home » Waarom rechtskeuze in testament?
8.6
Waarom zou ik in mijn testament een rechtskeuze voor Nederlands recht maken?

Als je geen rechtskeuze maakt kan het voor de erfgenamen onduidelijk zijn welke regels omtrent het erfrecht geldt. Het erfrecht verschilt namelijk per land.

Rechtskeuze in testament

Als je via DoeHetZelfNotaris een testament maakt, dan staat er altijd een rechtskeuze voor Nederlands recht in.

Op jouw testament en dus ook jouw erfenis is dan het Nederlands (erf)recht van toepassing. Het vaststellen van het toepasselijk recht is vooral van belang voor vermogen en bezittingen in het buitenland en erfbelasting.

rechtskeuze in testament

Zekerheid voor erfgenamen

Als je vóór jouw overlijden in het buitenland woonde en geen testament met rechtkeuze voor Nederlands recht had, dan is op jouw testament het recht van het land waar je vóór jouw overlijden woonde (de gewone verblijfplaats) van toepassing. Zie ook het Haags Erfrechtverdrag en voor EU landen, De Europese Erfrechtverordening. Het vaststellen van die gewone verblijfplaats is niet altijd eenvoudig en zal dus mogelijk veel onzekerheid kunnen meebrengen voor erfgenamen. Die onzekerheid kan je voorkomen door het maken van een testament met een rechtskeuze.

Verschillend erfrecht

Als buitenlands recht van toepassing is, dan kan het zijn dat jouw erfenis op een (geheel) andere manier moet worden afgewikkeld dan in het geval dat Nederlands recht toepasselijk zou zijn geweest. Erfrecht verschilt namelijk (erg veel) per land. Zo kunnen sommige rechtstelsels strenger of nadeliger zijn voor bepaalde erfgenamen, terwijl de erflater dat niet zo zou hebben gewild.

    Heeft onze uitleg je verder geholpen?

    Lees meer over Afhandeling Erfenis